ACADEMIC EXCELLENCE SCHOLARSHIP

Giá trị: Miễn 100% học phí 1 kì học
Trường: IES College
Hạn nộp hồ sơ: 12 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Tất cả các đơn xin học bổng phải được gửi trực tiếp qua email đến nhóm Ghi danh qua info@iescollege.qld.edu.au và phải bao gồm những thông tin sau: - Câu trả lời dài 300 từ cho câu nói sau: 'Học lực xuất sắc là yêu cầu duy nhất để có một sự nghiệp thành công?" - Một câu trả lời ngắn (một đoạn văn ngắn) cho câu hỏi: các đặc điểm nào mô tả tốt nhất bạn với tư cách là người được cấp học bổng Học thuật? - Các báo cáo trước đây của trường cũng sẽ được đưa vào như một phần của việc xét trao học bổng.
Mô tả:
Học bổng học thuật năm 2022 của IES College được trao cho những sinh viên thể hiện sự xuất sắc trong học tập và các giá trị của sự tôn trọng, trách nhiệm và đam mê học tập.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!