FLYWIRE CHARITABLE FOUNDATION SCHOLARSHIPS

Giá trị: $5,000 USD
Trường: Humber College
Hạn nộp hồ sơ: 23 tháng 02, 2023
Tổng số xuất: 8
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng dành cho người trúng tuyển; hiện đang ghi danh sinh viên đại học, sau đại học trên toàn thế giới. Tất cả các chuyên ngành đều được chào đón nộp hồ sơ
Mô tả:
Ngoài các học bổng do Trung tâm Quốc tế cung cấp, còn có các giải thưởng, học bổng và học bổng khác dành cho sinh viên quốc tế từ Humber và các tổ chức bên ngoài, chính phủ, công ty hoặc cộng đồng. Vui lòng đọc kỹ các tiêu chí về tính đủ điều kiện trước khi nộp đơn.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!