Departmental Program Awards

Giá trị: 50%
Trường: University of Washington
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Đã hoàn thành chương trình đại học. - Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc TOELF.
Mô tả:
- Là hỗ trợ học bổng cho năm học 2021-2022 - Học bổng được hỗ trợ dành cho các sinh viên quốc tế đã có bằng tốt nghiệp đại học tại trường.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!