Dr. Thomas F. Frist, Jr. Scholarship

Giá trị: 50% học phí
Trường: Washington University in St Louis
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên nộp đơn vào Washington University
Tiêu chí xét học bổng
Dựa trên thành tích học tập của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
Sinh viên được tự động xem xét cho học bổng khi nộp đơn vào học tại trường (không cần hồ sơ xin học bổng)
Mô tả:
Học bổng dành cho sinh viên thể hiện khả năng lãnh đạo, sự gắn kết với cộng đồng và thành tích học tập xuất sắc. Đặc biệt, sinh viên không cần nộp đơn riêng để ứng tuyển học bổng mà được tự động xem xét khi đăng ký chương trình học tại trường.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!