Giải thưởng Học thuật Toàn cầu của UNSW

Giá trị: 10.000 AUD
Trường: UNSW Foundation Studies
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
hoàn thành chương trình nghiên cứu cơ sở toàn cầu của UNSW để giúp học lên bằng cử nhân của UNSW.
Tiêu chí xét học bổng
hoàn thành chương trình nghiên cứu cơ sở toàn cầu của UNSW để giúp học lên bằng cử nhân của UNSW.
Mô tả:
Sinh viên được thưởng lên đến 10.000 AUD khi hoàn thành chương trình nghiên cứu cơ sở toàn cầu của UNSW để giúp học lên bằng cử nhân của UNSW.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!