Guaranteed Entrance Scholarships

Giá trị: $ 500 - $ 3.000
Trường: Nipissing University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 09, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Tự động xét duyệt dựa trên hồ sơ học sinh - Sinh viên nộp hồ sơ xin học bổng trên website trường
Mô tả:
Chancellor's Award tương đương> 90%: $ 3.000 Carl Sanders Scholarship tương đương> 85%: $ 2.500 Carl Sanders Scholarship tương đương 80-84%: $1.500 Donor-established Awards các giải thưởng khác nhau dựa trên trường trung học, tham gia hoạt động ngoại khóa, nhu cầu tài chính, v.v. : $ 500 - $ 3.000
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!