Học Bổng President

Giá trị: 75% học phí của khóa học Cử nhân
Trường: BRITISH UNIVERSITY VIETNAM (BUV)
Hạn nộp hồ sơ: 25 tháng 05, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Để được xét tuyển cho chương trình học bổng, các thí sinh cần đáp ứng được các tiêu chí sau: - Là công dân có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam tại thời điểm đăng ký, - Không vượt quá 30 tuổi tại thời điểm đăng ký, - Đã tốt nghiệp THPT với điểm trung bình lớp 12 từ 7,5 trở lên trước thời điểm nhận học bổng, - Nộp bài tự luận về bản thân (6 câu hỏi trong Đơn đăng ký xét tuyển) trước hạn cuối tiếp nhận hồ sơ, - Đảm bảo các yêu cầu đầu vào về trình độ Tiếng Anh của chương trình học mà mình đăng ký, - Không nhận các học bổng khác vào thời điểm nộp hồ sơ đăng ký học bổng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!