International Remote Higher Education Scholarship

Giá trị: AUD$1,500
Trường: Chisholm Institute
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Học bổng tự động xét duyệt dựa trên hồ sơ học sinh - Sinh viên nộp hồ sơ xin học bổng trên website trường
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!