ISS Academic Year Scholarship

Giá trị: $1,000 USD - $3,000 USD
Trường: University of Hawaii At Manoa
Hạn nộp hồ sơ: 17 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- GPA tối thiểu 3.0 (đào tạo sau đại học) và 2.5 (bậc cử nhân) - Hiện đang học tại UH Manoa
Mô tả:
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế, khuyến khích việc tuyển sinh và duy trì những sinh viên quốc tế đang tìm kiếm bằng đại học tại UH Manoa, đồng thời phục vụ các mục tiêu chiến lược và sự đa dạng của trường đại học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!