Menzies International Graduate Certificate Package Scholarship

Giá trị: 50% học phí năm đầu tiên và 10% học phí năm tiếp theo
Trường: Charles Darwin University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Đủ tiêu chuẩn _ Ứng viên phải đăng ký để bắt đầu học vào S2 2021. Các ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào về học thuật và tiếng Anh của Trường cho khóa học mà họ đã chọn. _ Người nộp đơn phải có tổng điểm tối thiểu là 80% trong văn bằng hoàn thành cao nhất của họ. _ Ứng viên phải là sinh viên quốc tế. _ Ứng viên không được nhận học bổng khác từ cơ quan tài trợ của Úc hoặc nước ngoài. _ Tất cả người nhận phải thực hiện tối thiểu hai đơn vị học tập mỗi học kỳ. _ Học bổng áp dụng cho sinh viên có Chứng chỉ Sau đại học về Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm + Thạc sĩ Y tế Công cộng hoặc Thạc sĩ Nghiên cứu Y tế cấp bằng khóa học (gói hai năm).
Mô tả:
Trường Nghiên cứu Sức khỏe Menzies và CDU cung cấp một số lượng hạn chế Học bổng Gói Chứng chỉ Sau đại học Quốc tế Menzies cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc và đạt thành tích cao. Học bổng không thể chuyển nhượng thành tiền mặt cũng như không được hoàn lại. Học bổng không thể được chuyển cho người khác, học kỳ, khóa học hoặc năm.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!