1693 Scholars

Giá trị: 70%
Trường: College of William and Mary
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Chương trình Học bổng 1693 là học bổng chọn lọc nhất của William & Mary. Các thí sinh lọt vào vòng chung kết thường xếp hạng trong 1% hàng đầu của lớp, đạt 1500 điểm trở lên trong bài thi SAT (Đọc hiểu cộng với Toán) và nhận chương trình giảng dạy khắt khe nhất dành cho họ. Trong khi một số biến ảnh hưởng đến các chỉ định của 1693 Scholar là định lượng, những biến số khác lại mang tính chủ quan hơn. Chúng bao gồm các bài luận ứng dụng của sinh viên, tham gia ngoại khóa, lãnh đạo, thư giới thiệu và bằng chứng tham gia trí tuệ. Cùng với Văn phòng Tuyển sinh Đại học, các giảng viên sẽ quản lý quá trình tuyển chọn.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!