Giám hộ tại Canada

- Phí sắp xếp giám hộ 4,000,000 VND sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp - Phí trả cho giám hộ 1000 CAD/ 1 năm, sẽ được hoàn lại 800 CAD nếu học sinh không đạt được visa (thủ tục hoàn lại sẽ được tiến hành trong 05 ngày làm việc sau khi nhận được thư từ chối visa) ngoài ra sẽ không được hoàn lại trong các trường hợp khác. - Thời gian thực hiện form giám hộ 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được toàn bộ phí. - Giám hộ sẽ đảm bảo đúng trách nhiệm giám hộ theo đúng quy định của Canada.
745
Khách hàng
4
Chất lượng

Dịch vụ

Cẩm nang

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá