Điều khoản Sử dụng Trang Web

Trang web này do WikiAbroad Inc vận hành. Bạn có thể liên lạc qua thư điện tử hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ đã ghi ở trên.

Những điều khoản sử dụng trang web này và Chính sách Bảo mật của chúng tôi (mà đôi lúc được sửa đổi) sẽ quy định việc bạn sử dụng trang web wikiabroad.com cũng như tất cả dịch vụ (kể cả hộp thư cộng đồng trực tuyến ("Mục Cộng đồng") và viết những nhận xét khoá học (mục "Nhận xét Khoá học") mà chúng tôi cho phép hiển thị trên hoặc thông qua trang web của chúng tôi. Khi sử dụng trang web của chúng tôi là bạn đã nhất trí với những điều khoản này, cho dù bạn chỉ duyệt qua (là "Khách") hay đã đăng kí sử dụng (là "Thành viên"). Xin ngừng sử dụng trang web của chúng tôi nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này.

Chúng tôi có thể sửa đổi những điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu có sửa đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trên trang chủ của chúng tôi. Xin kiểm tra lại thường xuyên để xem các thông tin cập nhật: bạn có thể dễ dàng xác định đã có thay đổi gì hay không bằng cách xác nhận ngày của phiên bản ở trên đầu những điều khoản này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi có nghĩa là bạn đã nhất trí với những điều khoản ấy như đã sửa đổi.

1. Đăng ký/Mật khẩu

1.1 Mặc dù có những phần trên trang web của chúng tôi Khách nào vào cũng được, song bạn cần đăng ký làm thành viên để có thể tham gia hoặc gia nhập Mục Cộng đồng và nếu bạn muốn viết Nhận xét Khoá học. Đăng ký vào trang web của chúng tôi là miễn phí.

1.2 Để đăng ký làm thành viên, bạn phải xác nhận mình trên 16 tuổi:

1.3 Bạn nhất trí rằng mọi thông tin về bản thân mà bạn cung cấp cho chúng tôi tại thời điểm đăng ký hoặc vào bất cứ lúc nào khác là đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Chúng tôi có quyền chấm dứt tư cách thành viên của bạn cũng như việc bạn tiếp cận trang web của chúng tôi nếu chúng tôi biết bạn đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc giả mạo.

1.4 Khi bạn đăng ký sử dụng trang web của chúng tôi, bạn sẽ được đề nghị tạo tên người sử dụng và mật khẩu. Bạn nhất trí không để lộ mật khẩu cho bất cứ người nào khác. Bạn có trách nhiệm duy trì mật khẩu của bạn, và sẽ hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật liên quan đến việc sử dụng (hoặc lạm dụng) mật khẩu của bạn, cho dù bạn có biết hay không biết, đồng ý hay không đồng ý với việc sử dụng hay lạm dụng đó. Nếu bạn nghi ngờ có ai đó biết hoặc đang sử dụng mật khẩu của bạn, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi qua thư điện tử.

1.5 Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhắp chuột vào đây và chúng tôi sẽ đặt lại mật khẩu của bạn và gửi tới địa chỉ thư điện tử của bạn.

1.6 Chúng tôi có toàn quyền huỷ tài khoản của bạn vào bất cứ lúc nào nếu chúng tôi nghi ngờ rằng chúng đang bị sử dụng trái phép.

Bạn có thể đọc thêm để biết về cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn tại Chính sách bảo mật

2. Việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi

2.1 Trong các điều khoản này, từ "Nội dung" chỉ mọi dữ liệu, văn bản, lôgô, hoạ phẩm, phần mềm, tư liệu, hình, tranh ảnh và các tài liệu khác mà bạn có thể tải lên hoặc tải xuống từ trang web của chúng tôi, kể cả thông tin về bạn, tin thư đăng trên mục Cộng đồng, Nhận xét Khoá học, thông tin về một số khoá học nhất định.

2.2 Bạn phải đảm bảo mọi nội dung bạn gửi lên trang web của chúng tôi:

 • không vi phạm Quyền Sở hữu Trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào ("Quyền Sở hữu Trí tuệ" nghĩa là bản quyền, quyền đối với cơ sở dữ liệu, thương hiệu, quyền đối với thiết kế cũng như các quyền trí tuệ và tác quyền đã đăng ký và/hoặc chưa đăng ký khác, và tất cả những áp dụng của các quyền ấy ở bất cứ đâu trên thế giới);
 • không vi phạm bất kỳ luật pháp khả dụng nào;
 • không bôi nhọ, báng bổ, phân biệt hay xúc phạm tình dục hay chủng tộc, quấy rối, đe doạ, tục tĩu, khiêu dâm, sai trái, không tin cậy hoặc sai lệch hoặc có thể phản cảm theo quan điểm của chúng tôi; hoặc
 • không làm gián đoạn thông tin liên lạc của cộng đồng trên mạng hoặc Mục Cộng đồng trên trang web của chúng tôi

2.3 Bạn nhất trí sẽ không sử dụng trang web của chúng tôi:

 • vì mục đích thương mại hoặc thu lợi ích thương mại nếu chưa có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi;
 • để gửi thư linh tinh, thư tán gẫu, ‘thư rác’, thư từ kinh doanh hoặc quảng bá thuộc bất kỳ loại gì;
 • để quảng cáo cho công ty, sản phẩm hay dịch vụ của bất kỳ đơn vị giáo dục nào trừ khi chiếu theo các điều khoản của một thoả thuận quảng cáo bằng văn bản mà chúng tôi đã ký với bạn;
 • theo một cách nào đó mà có thể có lý do để cho rằng sẽ khiến hệ thống máy tính của một người khác và/hoặc mạng thông tin liên lạc của họ bị gián đoạn, hư hỏng hay kém hiệu quả;
 • để lấy thông tin cá nhân từ “người sử dụng” (bao gồm cả “thành viên” và “khách”) dưới 16 tuổi hoặc từ bất cứ ai mà thông tin đó có được là do lừa gạt hoặc theo một cách thức không minh bạch;
 • để lấy mật khẩu hoặc thông tin nhận dạng cá nhân từ những người sử dụng khác vì mục đích thương mại hoặc các mục đích không hợp pháp khác;
 • để bắt chước một người sử dụng khác; hoặc
 • để quấy rối, đe doạ hoặc doạ nạt bất kỳ người sử dụng nào khác.

2.4 Bạn có trách nhiệm thoát ra khỏi tài khoản đã đăng ký của mình sau mỗi lần vào trang web của chúng tôi.

2.5 Nếu bạn là khách, bạn nhất trí sẽ không tiếp cận những mục chỉ dành cho thành viên trên trang web của chúng tôi nếu chưa được phép.

2.6 Nếu bạn biết bất cứ điều gì trên trang web của chúng tôi tỏ ra vi phạm những điều này, bạn nhất trí liên lạc với chúng tôi ngay lập tức.

3. Nội dung đã đăng

3.1 Chúng tôi có công cụ phần mềm theo dõi nội dung của trang web. Mặc dù chúng tôi hy vọng công cụ ấy sẽ loại bỏ phần lớn những nội dung không phù hợp nhưng không thể tin tưởng 100% - không có công cụ phần mềm nào như vậy. Không quan điểm nào thể hiện trong nội dung là quan điểm của nhóm quản lý WikiAbroad - chúng tôi chỉ cung cấp địa điểm mà thôi. Bạn công nhận rằng mọi nội dung là trách nhiệm của người đăng, người gửi thư điện tử hoặc cung cấp nội dung cho trang web của chúng tôi. Bạn công nhận rằng khi sử dụng Dịch vụ, bạn có thể tiếp xúc với những nội dung xúc phạm, không lành mạnh hoặc phản cảm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung nào theo bất kỳ phương diện nào - nếu bạn đăng, gửi thư điện tử, tải lên hoặc cung cấp nội dung, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ấy.

3.2 Tuy nhiên, chúng tôi vận hành “quy trình ” dỡ bỏ và thông báo. Nếu bạn cho rằng bất kỳ một thông tin nào đó là bôi nhọ, báng bổ, phân biệt hoặc xúc phạm tình dục hay chủng tộc, quấy rối, đe doạ, tục tĩu, khiêu dâm, khiêu dâm, sai trái, không tin cậy hoặc sai lệch hoặc có thể phản cảm, hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hợp pháp khác, hãy thông báo cho chúng tôi ngay bằng cách liên hệ với quản trị mạng của chúng tôi Chúng tôi sẽ điều tra từng vấn đề được thông báo và sẽ tuỳ ý hành động.

3.3 Nếu bạn đăng nội dung bị phát hiện là vi phạm những điều khoản này, chúng tôi có quyền vô hiệu hoá tên người sử dụng và mật khẩu của bạn để không cho bạn tiếp cận với trang web của chúng tôi với tư cách thành viên nữa.

4. Quyền Sở hữu Trí tuệ

4.1 Bạn nhất trí rằng trang web của chúng tôi và mọi nội dung trong đó được bảo hộ bởi Quyền Sở hữu Trí tuệ thuộc về chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi.

4.2 Bạn không thu lợi quyền sở hữu nào trên trang web của chúng tôi hay nội dung nào mà chúng tôi hoặc người khác cung cấp và không được sử dụng chúng theo bất cứ cách nào ngoài những gì đã ghi rõ là được phép trong những điều khoản này.

4.3 Bạn được xem, in, tải về hoặc lưu tạm những nội dung ấy với mục đíchtham khảo cá nhân, phi thương mại mà không sửa đổi hay thêm bớt gì. Bạn không được sao chép, tái tạo, truyền lại, phổ biến, xuất bản, lợi dụng thương mại hoặc chuyển giao những nội dung ấy. Bạn công nhận rằng bạn sẽ không có quyền sở hữu trí tuệ gì khi tải về hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào như vậy.

Khi bạn gửi nội dung tới trang web của chúng tôi tức là :

 • bạn cho chúng tôi quyền phi độc quyền, không huỷ ngang, lâu dài, không đòi nhuận bút và giấy phép sử dụng, tái tạo, sửa đổi, chỉnh lý, xuất bản, chuyển dịch, tạo các sản phẩm phái sinh, phổ biến và tuyên truyền cho công chúng những nội dung ấy; và
 • bạn cho phép chúng tôi chỉnh lý những nội dung ấy và bạn nhất trí từ bỏ quyền hợp đạo của bạn về việc phản đối bất kỳ một sự đối xử gây xúc phạm nào hoặc bị xác định là tác giả, đối với tài liệu đang bàn.

5. Quyền của chúng tôi

5.1 Chúng tôi có quyền hoàn toàn tuỳ ý sửa đổi, biên tập, dỡ bỏ, đình lại hoặc từ chối bất kỳ nội dung nào mà không cần phải thông báo nếu như chúng tôi cho rằng nội dung ấy là phản cảm hay vi phạm những điều khoản này hoặc vì bất cứ lý do nào khác.

5.2 Chúng tôi có thể bảo lưu hoặc công bố nội dung ấy và thông tin cá nhân của bạn cũng như bất kỳ nội dung nào cho bên thứ ba nếu việc công bố ấy là cần thiết:

 • vì mục đích duy trì trang web của chúng tôi;
 • theo luật; hoặc
 • để đáp lại lời tố cáo rằng trang web của chúng tôi vi phạm hoặc ngăn cấm quyền của bất cứ bên nào.

5.3 Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt việc bạn tiếp cận tới trang web của chúng tôi bất cứ khi nào bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào ở đây.

6. Bảo đảm

6.1 Trang web của chúng tôi được cung cấp trên cơ sở “như” và “khi” có. Chúng tôi tuyên bố từ chối bảo lãnh hoặc đại diện theo bất cứ loại hình nào, rõ ràng hay ngầm ẩn, tới mức cao nhất mà pháp luật cho phép. [Chú thích: Chúng tôi có thể thảo luận ngắn về điều này và các điều khoản khác với bạn].

6.2 Bạn hiểu rõ và nhất trí rằng chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, tính quan yếu hay tính đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trong hoặc được cung cấp trên hoặc từ trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai lỗi hay bỏ sót nào hay về kết quả thu được qua việc sử dụng những thông tin như thế. Trang web của chúng tôi để cung cấp thông tin chung cho đại chúng.

6.3 Việc bạn sử dụng và tham gia trang web và dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn do bạn chịu rủi ro. Không thông báo hay thông tin nào bằng miệng hoặc văn bản mà bạn thu được từ trang web của chúng tôi tạo nên bất kỳ sự bảo lãnh nào mà không được ghi rõ trong những điều khoản này hoặc do luật pháp quy định.

6.4 Chúng tôi không đảm bảo trang web của chúng tôi sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của bạn, hoặc việc tiếp cận trang web của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, hay luôn kịp thời, an toàn, hoặc không có lỗi; chúng tôi cũng không đảm bảo về các kết quả có thể thu được qua việc sử dụng trang web của chúng tôi.

7. Hạn chế về Trách nhiệm dân sự

TRỪ NHỮNG GÌ PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI HAY MẤT MÁT TRỰC TIẾP NÀO PHÁT SINH TRONG HỢP ĐỒNG, VI PHẠM PHÁP LUẬT (KỂ CẢ VIỆC THIẾU TRÁCH NHIỆM) VÀ VÌ BẤT CỨ LÝ DO GÌ.

7.2 TRỪ NHỮNG GÌ PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI HAY MẤT MÁT HAY MẤT LỢI NHUẬN, DỮ LIỆU, THIỆN CHÍ, DOANH THU GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HAY HẬU QUẢ TRONG TỪNG TRƯỜNG HỢP CHO DÙ NHỮNG MẤT MÁT THIỆT HẠI ẤY PHÁT SINH TRONG TIẾN TRÌNH SỰ KIỆN BÌNH THƯỜNG HAY CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ẤY VÀ CHO DÙ NHỮNG MẤT MÁT THIỆT HẠI ẤY PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG HAY VI PHẠM PHÁP LUẬT (KỂ CẢ VIỆC THIẾU TRÁCH NHIỆM) HAY KHÔNG VÀ VÌ BẤT CỨ LÝ DO GÌ.

7.3 KHÔNG GÌ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỂ LOẠI TRỪ HOẶC NGĂN CẤM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHÚNG TÔI VỀ TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TẬT CÁ NHÂN DO VIỆC THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY RA.

8. Tuyên bố Lãnh thổ

Xin đừng tiếp cận hoặc sử dụng nội dung từ tài phán ở nơi mà việc tiếp cận và sử dụng như vậy sẽ trái với luật pháp, quy định hay quy chế khả dụng của bất kỳ nhà chức trách của chính phủ hay cơ quan quản lý nào. Nếu bạn vi phạm khoản này, bạn sẽ hoàn toàn phải chịu trách nhiệm.

9. Chuyển nhượng

Chúng tôi có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo các điều khoản này và sau khi chuyển nhượng như thế chúng tôi sẽ được giải phóng khỏi mọi nghĩa vụ tiếp theo theo các điều khoản này. Bạn không được phép chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của bạn theo các điều khoản này.