Tư vấn du học

Các bài viết mới

Tuyển sinh Đại học

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ VIỆT NAM
British University Vietnam (BUV)

BUV là đại học quốc tế của Anh, cấp bằng của đại học Staffordshire & đại học London của Anh, với đa dạng ngành học và có thể chuyển tiếp đi Anh sau 1-2 năm học ở Việt Nam tuỳ theo mong muốn của học sinh. Website trường Các lưu ý về trường Britis... Xem thêm

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ VIỆT NAM
British University Vietnam (BUV)

BUV là đại học quốc tế của Anh, cấp bằng của đại học Staffordshire & đại học London của Anh, với đa dạng ngành học và có thể chuyển tiếp đi Anh sau 1-2 năm học ở Việt Nam tuỳ theo mong muốn của học sinh. Website trường Các lưu ý về trường Britis... Xem thêm

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ VIỆT NAM
British University Vietnam (BUV)

BUV là đại học quốc tế của Anh, cấp bằng của đại học Staffordshire & đại học London của Anh, với đa dạng ngành học và có thể chuyển tiếp đi Anh sau 1-2 năm học ở Việt Nam tuỳ theo mong muốn của học sinh. Website trường Các lưu ý về trường Britis... Xem thêm