Dành 30 phút hiểu mình

và tìm con đường phù hợp!

Làm trắc nhiệm ngay

Hành vi?

Động lực?

Kỹ năng?

Nghề nghiệp?

Hướng nghiệp là một hành trình trải nghiệm, học hỏi để khám phá chính bản thân mình. Hành trình đó sẽ theo bạn đến hết cuộc đời chứ không chỉ trong một vài thời khắc. Không ai khác ngoài chính bạn là người sẽ đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với những kết quả mà quyết định đó mang lại.

Bạn đang là học sinh, sinh viên hay đã đi làm?

Dù bạn là ai, chúng mình luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn khi gặp bất kì vấn đề về chọn ngành, chọn nghề, chuyển nghề, những băn khoăn, trăn trở liên quan đến định hướng và phát triển nghề nghiệp tương lai.

Trắc nghiệm hướng nghiệp

là trợ thủ để giúp bạn…

Nhận diện rõ xu hướng hành vi của bản thân

Khám phá động lực giúp bạn theo đuổi nghề nghiệp

Đánh giá được kỹ năng mạnh yếu của bản thân ở thời điểm hiện tại

Nhận được các gợi ý cho hành trình tiếp theo

Bài trắc nghiệm bao gồm 4 phần:

Phần 1: DISC/Hành vi
Phần 2: Động lực
Phần 3: Nghề nghiệp
Phần 4: Kỹ năng
12.348+

người có kết quả trắc nghiệm

hướng nghiệp

Hãy bắt đầu hành trình tự hướng nghiệp của mình với sự đồng hành của chúng tôi!

>> Làm bài trắc nghiệm!