Table Of Contents [hide]

  Mỗi đất nước sẽ có một hệ thống luật pháp khác nhau. Tuy nhiên, khi học Luật tại Úc, việc chuyển bằng cấp giữa các quốc gia tương đối đơn giản vì Úc là quốc gia theo luật chung. Vì vậy, nếu có nền tảng học luật ở Việt Nam thì có thể xem xét việc du học Thạc sĩ Luật tại Úc.

  1. Chương trình đào tạo hệ thạc sĩ luật tại Úc

  Để dễ hiểu hơn, trong bài viết này chúng ta sẽ tham khảo chương trình đào tạo hệ thạc sĩ của trường đại học luật top đầu Melbourne. Chương trình đào tạo của các trường khác tương tự tuy nhiên cũng sẽ có vài thay đổi nhỏ. Các bạn có thể vào website của trường để tìm hiểu thêm.

  Úc là quốc gia theo luật chung. Điều này có nghĩa là hệ thống pháp luật của họ được đặc trưng bởi án lệ, đó là khi các luật được xây dựng thông qua các thẩm phán và các quyết định của tòa án, chứ không phải là một hệ thống pháp điển hóa như trong luật dân sự. Do đó, việc chuyển bằng cấp của bạn giữa các quốc gia tương đối đơn giản.

  Cấu trúc chương trình học

  Sinh viên theo học LLM (bằng thạc sĩ Luật) phải hoàn thành 100 tín chỉ từ các môn học có sẵn thuộc Chương trình Thạc sĩ Luật Melbourne. Điều này cho phép họ điều chỉnh mức độ phù hợp với nguyện vọng nghề nghiệp và sở thích riêng.

  Đối với sinh viên có bằng luật tại những đất nước không thuộc khu vực pháp luật chung được yêu cầu phải hoàn thành các Nguyên tắc Cơ bản của Thông luật. Nguyên tắc cơ bản của Thông luật là một môn học nền tảng trong Chương trình Thạc sĩ Luật Melbourne (MLM), là môn học bắt buộc đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành khác ngoài luật và đối với sinh viên tốt nghiệp luật từ các quốc gia có hệ thống luật không phổ biến. Nó cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được các kỹ năng pháp lý nền tảng cần thiết cho việc học tập và làm việc trong một hệ thống thông luật, chẳng hạn như ở Úc.

  Sinh viên theo học bằng thạc sĩ Luật

  Sinh viên theo học bằng thạc sĩ Luật phải hoàn thành 100 tín chỉ từ các môn học có sẵn

  Luận văn (Tùy chọn)

  Chương trình Thạc sĩ Luật cũng bao gồm một bài luận văn. Để có đủ điều kiện làm luận văn, sinh viên phải hoàn thành 50 tín chỉ và bài luận văn (50 điểm tín chỉ của nghiên cứu) về một chủ đề đã được trường phê duyệt.

  Phương án này yêu cầu một bài luận văn dài từ 20.000 đến 35.000 từ hoặc hai bài báo, mỗi bài từ 10.000 đến 15.000 từ (phù hợp để đăng lên một tạp chí pháp lý đã học). Trong trường hợp sinh viên chọn phương án viết hai bài báo thì hai bài này phải cần có chủ đề cùng thuộc một môn. Mục đích là để một giám thị có thể chấm điểm cả hai bài này.

  Sau khi hoàn thành tất cả 50 tín chỉ của các môn học với ít nhất 75% điểm mỗi môn và hoàn thành một bài báo nghiên cứu từ 8.00 từ trở lên. Các sinh viên có thể xin phê duyệt để ghi danh vào làm luận án

  Các sinh viên đã được ghi danh vào làm luận án được yêu cầu nộp đề cương luận án. Bên cạnh đó, họ cần tìm kiếm một người giám sát thích hợp trước khi có thể phê duyệt cuối cùng. Trường Luật không thể đảm bảo rằng nó có thể cung cấp một người giám sát, và điều này có thể có nghĩa là sinh viên sẽ cần phải chọn một chủ đề khác cho luận văn hoặc không đăng ký làm luận văn.

  Đề cương luận án

  Các sinh viên đã được ghi danh vào làm luận án được yêu cầu nộp đề cương luận án

  Chương trình Thạc sĩ Luật có các môn học sau:

  Tên môn học

  Điểm tích lũy

  Tên môn học

  Điểm tích lũy

  Kế toán cho Luật sư Thương Mại

  12,5

  Luật thương mại nâng cao: Các vấn đề hiện tại

  12,5

  Luật hành chính trong thuế

  12,5

  Luật xây dựng nâng cao

  12,5

  Bằng chứng nâng cao

  12,5

  Thiết bị thanh toán nâng cao và Fintech

  12,5

  Khoa học & Trí tuệ nhân tạo: Những thách thức về pháp lý & đạo đức

  12,5

  Giải quyết Tranh chấp Thay thế

  12,5

  Luật và Chính sách về Động vật

  12,5

  Luật quyền sở hữu nghệ thuật và pháp luật

  12,5

  AI và Pháp luật

  12,5

  Luật tiêu dùng Úc

  12,5

  Tránh và Quản lý Tranh chấp Xây dựng

  12,5

  Ngân hàng và Tài chính Bảo đảm

  12,5

  Thương lượng tại nơi làm việc

  12,5

  Dữ liệu lớn: Chính sách cạnh tranh và Luật

  12,5

  Trên đây là một số những môn học mà bạn có thể học nếu du học Thạc sĩ Luật tại Úc. Ngoài những môn học trên còn có hơn 300 môn học khác. Tuy nhiên, không phải môn học nào cũng sẽ được tổ chức lớp dạy trong năm. Và tùy vào bạn học Thạc sĩ Luật chuyên môn gì mà các môn bạn cần học cũng sẽ khác nhau. Các bạn cần lên kế hoạch trước các môn sẽ học để tránh đăng ký những môn không được tổ chức. Hầu hết các môn học đều quy đổi ra 12,5 tín chỉ. Một số ít sẽ quy đổi ra 6,25 tin chỉ.

  Chương trình Thạc sĩ Luật tại Úc

  Theo học Chương trình Thạc sĩ Luật tại Úc, bạn có thể dễ dàng chuyển bằng cấp của mình giữa các quốc gia

  Thời gian học

  Sinh viên toàn thời gian có thể đăng ký 50 tín chỉ mỗi học kỳ (hoặc nửa năm) và có thời gian khóa học dự kiến ​​là một năm. Sinh viên bán thời gian có thể đăng ký 25 tín chỉ mỗi học kỳ (hoặc nửa năm) và có thời gian khóa học dự kiến ​​là hai năm. Những học kỳ không ghi danh học sinh phải làm đơn xin nghỉ học.

  Đăng ký học bán thời gian chỉ dành cho sinh viên trong nước. Sinh viên bán thời gian có thể giảm khối lượng học tập của họ xuống còn 12,5 điểm tín chỉ mỗi nửa năm và do đó có thời lượng khóa học tối đa là bốn năm.

  2. Điều kiện và đối tượng có thể tham gia hệ thạc sĩ Luật ở Úc

  Trước khi đăng ký du học Thạc sĩ Luật tại Úc, bạn cần tìm hiểu các điều kiện cũng như những đối tượng có thể tham gia hệ Thạc sĩ ở Úc. Vì chương trình này yêu cầu bạn phải có nền tảng kiến thức cơ bản, nên những yêu cầu về đầu vào cũng cao hơn.

  2.1. Điều kiện học Thạc sĩ Luật tại Úc

  Điều kiện Tiếng Anh đối với Thạc sĩ Luật

  Đối với những người không học chương trình học sử dụng Tiếng Anh trong các bậc học trước, bạn cần đáp ứng những yêu cầu về tiếng Anh của trường để có thể nhập học. Các bạn có thể sử dụng các chứng chỉ như: TOEFL, IELTS, Pearson Test of English  hoặc Cambridge English, Advanced / Certificate in Advanced English (CAE). Tuy nhiên, kết quả chứng chỉ Tiếng Anh chỉ được nộp một lần trong vòng 24 tháng trước ngày bắt đầu ngày ghi danh được đề xuất. Điều kiện cụ thể như sau:

  Bằng cấp

  Yêu cầu

  IELTS

  7.0 (Writing 7.0 và không kỹ năng nào dưới 6.0)

  TOEFL (Internet - based test)

  94+ (Writing 27; Speaking 18; Reading 13; Listening 13)

  Pearson Test of English (Academic)

  65+ (Written communicative: 65 và không kỹ năng nào dưới 50)

  Advanced/ Certificate of Advanced English (CAE)

  185+ (Writing: 185 và các kỹ năng khác không dưới 169)

  Xem thêm: Điều kiện tiếng Anh du học Úc

  Nếu bạn đã hoàn thành bằng đại học hoặc bằng sau đại học có chương trình học kéo dài ít nhất là 1 - 2 năm (với điều kiện bằng cấp được giảng dạy và đánh giá hoàn toàn bằng tiếng Anh), bạn có thể đáp ứng các yêu cầu tiếng Anh của trường Đại học nếu bạn đáp ứng những điều sau đây.

  • Bạn đã nhập học từ 1 - 2 năm: Không cần thêm bằng chứng về trình độ tiếng Anh
  • Bạn đã nhập học từ 2 - 5 năm: Cần phải có bằng chứng về công việc trong môi trường nói tiếng Anh
  • Bạn đã nhập học hơn 5 năm: Cần có bằng chứng cho thấy bạn có công việc duy trì ở một quốc gia được chỉ định, trong môi trường nói tiếng Anh, đã được thực hiện kể từ khi hoàn thành bằng cấp.
  Yêu cầu về trình độ tiếng Anh

  Yêu cầu về trình độ tiếng Anh khi theo học bậc Thạc sĩ Luật ở Úc

  Điều kiện đầu vào đối với du học Thạc sĩ Luật tại Úc

  Người muốn tham gia Chương trình Thạc sĩ Luật tại Úc cần phải:

  • Bằng cử nhân luật (hoặc tương đương) để có thể hành nghề
  • 2 năm kinh nghiệm chuyên môn liên quan tới ngành Luật

  Khi đánh giá các đơn đăng ký theo học Thạc sĩ Luật, Hội đồng Tuyển chọn sẽ xem xét các tiêu chí sau:

  • Thành tích học tập
  • Kinh nghiệm chuyên môn
  • Chất lượng của bằng cấp
  • Vị thế và danh tiếng của trường đại học đã cấp chứng chỉ cho bạn
  • Thời gian và kinh nghiệm đã đạt được
  • Mức độ phù hợp của kinh nghiệm với khóa học đã đăng ký
  Thạc sĩ Luật tại Úc

  Điều kiện đầu vào đối với bậc Thạc sĩ Luật tại Úc

  2.2. Đối tượng nên đi du học thạc sĩ luật tại Úc

  Các chương trình LLM thường chỉ mở cho những người có bằng đại học về luật. Ở Úc, bạn không thể hành nghề luật sư nếu không hoàn thành bằng Cử nhân Luật. Việc học Thạc sĩ Luật tại Úc lý tưởng khi bạn muốn thăng tiến sự nghiệp của mình bằng cách cách trau dồi kỹ năng pháp lý và nghiên cứu và trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực bạn quan tâm.

  Các chương trình LLM

  Các chương trình LLM thường chỉ mở cho những người có bằng đại học về luật

  Có thể bạn quan tâm: Học bổng du học thạc sĩ tại Úc: điều kiện và thời điểm nhận hồ sơ

  3.  Đầu ra sau khi tốt nghiệp ngành luật hệ thạc sĩ

  Bằng du học Thạc sĩ Luật tại Úc có nhiều ưu điểm. Những ưu điểm nổi bật có thể kể đến như là:

  • Được quốc tế công nhận và cho phép luật sư đủ tiêu chuẩn để làm việc trong khoa pháp lý đa quốc gia. Chính vì vậy, các luật sư có bằng cấp này trở thành những nhân viên linh hoạt hơn các luật sư không có bằng cấp đó. Tính linh hoạt này là lý do tại sao Thạc sĩ Luật là điều kiện tiên quyết trước khi tuyển dụng cho một số công ty luật.
  • Mang lại cho bạn khả năng hiểu biết chuyên môn trong lĩnh vực pháp lý mà bạn đã chọn. Có một loạt các các chương trình Thạc sĩ Luật có sẵn, tập trung vào hầu hết các lĩnh vực của pháp luật. Ví dụ, nếu bạn muốn theo đuổi sự nghiệp luật thuế, học Thạc sĩ Luật sẽ cho phép bạn đi sâu vào những vấn đề mà luật sư trong các lĩnh vực khác không cần biết

  Mức lương của bạn có được cải thiện với bằng du học Thạc sĩ Luật tại Úc hay không phụ thuộc vào một vài yếu tố.

  • Nếu bạn chọn học Thạc sĩ Luật trong các lĩnh vực kỹ thuật phức tạp như thuế hoặc chăm sóc sức khỏe, thì bằng Thạc sĩ Luật của bạn có khả năng cải thiện cả triển vọng công việc và mức lương của bạn. Như đã đề cập, bằng Thạc sĩ Luật cũng hữu ích nếu bạn muốn làm việc trong lĩnh vực luật quốc tế.
  • Tuy nhiên, nếu bạn muốn làm việc trong các lĩnh vực pháp luật khác như chức danh bản xứ hoặc luật gia đình, thì việc lấy bằng Thạc sĩ Luật của bạn có thể không xứng đáng về mặt tài chính. Về mặt giáo dục, bạn sẽ hiểu sâu hơn, điều đó đúng, nhưng việc bạn đặt tầm quan trọng vào việc cải thiện tài chính hay giáo dục là tùy thuộc vào bạn.

  Mặc dù mang lại khá nhiều ưu điểm nhưng bằng du học Thạc sĩ Luật tại Úc có vị thế thấp ở Úc. Bạn chỉ học thạc sĩ nếu bạn không thể lấy bằng danh dự hoặc bạn có bằng danh dự tệ hại đến mức họ sẽ không cho phép bạn học thẳng lên Tiến sĩ và buộc bạn phải học Thạc sĩ trước. Trong học thuật, công dụng duy nhất của nó là làm bước đệm cho tiến sĩ. Thạc sĩ sẽ không giúp bạn có được một công việc học thuật và nếu bạn được tuyển dụng vào công việc đó trong một trường đại học, điều đó có nghĩa là họ sẽ không cho bạn giảng dạy.

  Bằng Thạc sĩ có thể giúp bạn có một công việc chính phủ nhưng thậm chí sau đó bạn vẫn có khả năng được những người có bằng Tiến sĩ vượt qua.

  Chỉ vì bạn có bằng Thạc sĩ do một trường đại học của Úc cấp không có nghĩa rằng bạn sẽ kiếm được việc làm ở Úc. Hàng ngàn sinh viên quốc tế sau khi lấy bằng Cử nhân / Thạc sĩ đang làm những công việc lặt vặt (Lái xe taxi, dọn dẹp, v.v.) tại Úc. Có những trường hợp cần quay về Việt Nam để tìm việc làm.

  Bằng thạc sĩ tại Úc

  Bằng thạc sĩ tại Úc mang lại cho bạn nhiều ưu điểm

  Tìm hiểu thêm: Du học sau Đại học Ngành Y tại Úc | 6+ thông tin quan trọng nhất

  4. Giải đáp những câu hỏi thường gặp về du học thạc sĩ luật tại Úc

  Bên cạnh những vấn đề trên thì dưới đây là câu trả lời cho một số những câu hỏi phổ biến về du học thạc sĩ Luật tại Úc kèm câu trả lời mà WikiAbroad đã tổng hợp được.

  4.1. Thời gian du học  thạc sĩ ngành luật tại Úc mất bao lâu?

  Tùy và trường học và chương trình học mà thời gian các bạn du học Thạc sĩ Luật tại Úc có thể kéo dài từ 1,5 năm đến 2 năm

  4.2. Học đại học ngành luật ở Việt Nam rồi du học thạc sĩ tại Úc có được không?

  Trong thực tế, không phải tất cả các sinh viên tốt nghiệp từ các trường Đại học bất kỳ của Việt Nam đều được công nhận là có bậc học tương đương với Hệ thống văn bằng Úc mặc dù nếu xét về thời gian học, các sinh viên Việt Nam có thời gian học nhiều hơn so với các sinh viên Úc.

  Theo Australian Qualifications Framework – AQF (Hệ thống văn bằng Úc) đánh giá chỉ một số ít sinh viên tốt nghiệp từ các trường Đại học tại Việt Nam được công nhận là có bằng Cử nhân tương đương với hệ thống bằng Cử nhân tại Úc. Một số trường Đại học tại Việt Nam không được Hệ thống văn bằng Úc công nhận như Đại học Mở bán công TP.HCM, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Hoa Sen, Đại Học Quốc tế Bắc Hà, Đại học Tư thục Hải Phòng…

  Hệ thống văn bằng Úc

  Không phải tất cả các sinh viên tốt nghiệp từ các trường Đại học Việt Nam đều được công nhận là có bậc học tương đương với Hệ thống văn bằng Úc

  4.3. Học luật ở nước ngoài khi quay lại Việt Nam có áp dụng được không?

  Học Luật ở nước ngoài hoàn toàn có thể áp dụng được khi quay lại Việt Nam. Bởi vì bằng cấp hiện nay đều được công nhận toàn cầu và người học luật ở nước ngoài có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận với nền tri thức quốc tế và phục vụ công việc của mình khi về nước. Tuy nhiên, khi du học luật ở nước ngoài thì có một vài phần kiến thức bạn được học ở xứ người không thể áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam. Thế nên khi trở về nước và xác định hành nghề tại Việt Nam thì việc có nền tảng kiến thức luật Việt Nam là điều quan trọng không thể thiếu. Do đó, bạn cần phải học tập, nghiên cứu thêm về hệ thống pháp luật Việt Nam.

  4.4. Nên chọn chuyên ngành nào khi du học ngành luật ở úc?

  Chương trình đào tạo ngành luật tại Úc rất đa dạng, du học sinh có thể chọn những chuyên ngành khác nhau như: luật quốc tế, luật nhân quyền, luật doanh nghiệp, luật sở hữu trí tuệ…. Mỗi chuyên ngành sẽ mang đến những cơ hội việc làm khác nhau cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

  Tuy nhiên, bạn nên chọn học Thạc sĩ Luật trong các lĩnh vực kỹ thuật phức tạp như thuế hoặc chăm sóc sức khỏe, thì bằng Thạc sĩ Luật của bạn có khả năng cải thiện cả triển vọng công việc và mức lương của bạn.

  Chuyên ngành phức tạp

  Đối với bằng Thạc sĩ, các chuyên ngành phức tạp hơn có khả năng cải thiện triển vọng công việc và mức lương của bạn

  4.5. Có cơ hội định cư tại Úc sau khi học xong thạc sĩ luật không?

  Luật sư là những người vừa phải nắm chắc pháp luật, vừa phải có những kỹ năng cần thiết đồng thời phải có đạo đức nghề nghiệp vững vàng bởi họ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân mà còn góp phần không nhỏ vào việc phát triển xã hội.

  Chính vì vậy, để trở thành một Luật sư đúng nghĩa, mỗi người phải trải qua một khoảng thời gian rèn luyện nghiêm túc, có học vấn vững vàng đồng thời được đào tạo những kỹ năng bài bản. Làm được điều đó, cơ hội định cư với tư cách một luật sư tại Úc là điều hoàn toàn không quá khó khăn.

  Trên đây là một số những thông tin hữu ích về việc du học Thạc sĩ Luật tại Úc bạn cần biết. Hãy liên hệ với đội ngũ của WikiAbroad nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì nhé!

  WikiAbroad
  WikiAbroad
  Wiki Abroad là dự án được bảo trợ bởi công ty Student Life Care, với mục đích mang đến cho các bạn trẻ Việt Nam thông tin về du học và đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân