2021 - Curtin International Scholarships - Australian Year 12 Scholarship

Giá trị: 25% học phí năm đầu tiên
Trường: Curtin University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng này chỉ dành cho: - Sinh viên quốc tế, trả phí đầy đủ, không được tài trợ, thuộc bất kỳ quốc tịch nào ngoại trừ Úc - Sinh viên bắt đầu học tại các cơ sở của Curtin’s Tây Úc vào năm 2021 - Sinh viên bắt đầu chương trình đại học đầy đủ của Curtin Ngoài ra, ứng viên cũng phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào của Đại học Curtin liên quan đến khóa học của họ thông qua việc hoàn thành: - Chứng chỉ Lớp 12 Lãnh thổ Thủ đô Úc, ở Úc hoặc ở nước ngoài, HOẶC; - Chứng chỉ Trung học Lớp 12 của New South Wales, ở Úc hoặc ở nước ngoài, HOẶC; - Chứng chỉ Giáo dục của Lãnh thổ phía Bắc, ở Úc hoặc ở nước ngoài, HOẶC; - Chứng chỉ Giáo dục của Queensland, ở Úc hoặc ở nước ngoài, HOẶC; - Chứng chỉ Giáo dục của Nam Úc, ở Úc hoặc ở nước ngoài, HOẶC; - Chứng chỉ Giáo dục Tasmania, ở Úc hoặc ở nước ngoài, HOẶC; - Chứng chỉ Giáo dục của Bang Victoria, ở Úc hoặc ở nước ngoài, HOẶC; - Chứng chỉ Giáo dục của Tây Úc, ở Úc hoặc ở nước ngoài, HOẶC; - Chương trình Dự bị Đại học Tây Úc, ở Úc hoặc ở nước ngoài, HOẶC; - Các phiên bản trước đó của các chứng chỉ trên đã được công nhận trong các yêu cầu đầu vào của Curtin
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!