2022 Deakin College Bursary - Vietnam

Giá trị: $ 750
Trường: Deakin College
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Để tự động được cấp bằng Deakin College Online Bursary, bạn phải: - Là công dân việt nam - Bắt đầu Chương trình Dự bị hoặc Văn bằng vào Học kỳ 1 năm 2022. - Được ghi danh tại Deakin College Melbourne hoặc Geelong vào ngày điều tra dân số. - Không nhận được bất kì học bổng nào trước đó.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!