2022 ECC Pathway Scholarship

Giá trị: 20% học phí
Trường: Edith Cowan College
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện cho học bổng này, bạn phải: _ Là một sinh viên quốc tế, không phải là Công dân Úc, Thường trú nhân Úc hoặc Công dân New Zealand; _ Học tại các cơ sở ECU Joondalup, ECU Mount Lawley hoặc ECU South West (Bunbury) Campus (một số nội dung trong khóa học của bạn có thể được cung cấp trực tuyến do hạn chế đi lại); _ Không nhận học bổng chính phủ, tài trợ của ngành hoặc học bổng ECU khác; _ Bắt đầu việc học của bạn tại Cao đẳng Edith Cowan trên một lộ trình cấp bằng tốt nghiệp đóng gói vào ECU vào tháng 2, tháng 6 hoặc tháng 10 năm 2022; _ Đạt được WAM từ 75 trở lên trong Chương trình Văn bằng ECC _ Bắt đầu khóa học ECU trong thời gian giảng dạy được nêu trong thư mời học ban đầu. tức là sinh viên mở rộng Chương trình Văn bằng ECC sẽ không đủ điều kiện; _ Được đóng gói để theo học bằng đại học (không bao gồm Cử nhân Khoa học (Điều dưỡng) C33; Cử nhân Khoa học (Điều dưỡng) / Cử nhân Khoa học (Hộ sinh) (Y76) và Cử nhân Khoa học (Y tế K89); Cử nhân Sư phạm (Nghiên cứu Mầm non) Y42; Cử nhân Sư phạm (Tiểu học) Y41; Cử nhân Sư phạm (Trung học) Y68).
Mô tả:
Học bổng Con đường Cao đẳng Edith Cowan (ECC) được cung cấp cho tất cả sinh viên quốc tế đăng ký một lộ trình cấp bằng tốt nghiệp với ECC, được đóng gói thành một chương trình đại học theo môn học. Học bổng giúp sinh viên đạt thành tích cao được giảm tới 20% học phí trong suốt khóa học của họ tại ECU.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!