2022 International Undergraduate Merit Scholarship

Giá trị: 20% học phí
Trường: Edith Cowan University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 07, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện cho học bổng này, bạn phải: _ Là công dân của một trong các quốc gia được xác định ở trên bao gồm Việt Nam _ Là một sinh viên quốc tế (không phải là Công dân Úc, Thường trú nhân Úc, hoặc Công dân New Zealand); _ Học ở các cơ sở của trường tại ECU Joondalup, ECU Mount Lawley hoặc ECU South West (Bunbury) Campus (một số nội dung trong khóa học của bạn có thể được cung cấp trực tuyến do hạn chế đi lại); _ Không nhận được học bổng của chính phủ hoặc tài trợ của ngành; _ Trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022, được cấp một đề nghị học một chương trình đại học; _ Đáp ứng thành tích học tập ở mức độ cao trong các nghiên cứu trước đây của bạn (theo quyết định của ECU); _ Đáp ứng các yêu cầu đầu vào cao hơn của ECU (xem xét kết quả trung học ở quốc gia bạn đã hoàn thành chương trình học trung học của mình) và bắt đầu học khóa học trong kỳ nhập học năm 2022; và học một văn bằng đại học (không bao gồm Cử nhân Khoa học (Điều dưỡng) C33; Cử nhân Khoa học (Điều dưỡng) / Cử nhân Khoa học (Hộ sinh) (Y76) và Cử nhân Khoa học (Y tá) K89); Cử nhân Sư phạm (Nghiên cứu Mầm non) Y42; Cử nhân Sư phạm (Tiểu học) Y41; Cử nhân Sư phạm (Trung học) Y68).
Mô tả:
Học bổng Thành tích Đại học Quốc tế được cung cấp cho sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia được chọn có thể thể hiện thành tích học tập cao trong các nghiên cứu trước đây của họ. Tất cả các ứng viên từ các quốc gia được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí sẽ tự động đủ điều kiện cho học bổng này. Học bổng giảm tới 20% học phí của bạn trong suốt thời gian bạn tham gia khóa học tại ECU. Học bổng dành cho sinh viên quốc tế tương lai muốn đăng ký học tại Đại học Edith Cowan để lấy bằng cử nhân.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!