2022 La Trobe University 50% Vietnamese Excellence Scholarship (VES)

Giá trị: 50% học phí
Trường: La Trobe University
Hạn nộp hồ sơ: 23 tháng 07, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện đăng ký học bổng này, ứng viên phải: _ Ứng viên phải đủ điều kiện để nhập học trực tiếp (không có tham gia khóa học English for Further Studies (ELICOS) hoặc liên thông) để bắt đầu chương trình học đại học hoặc sau đại học có trả phí đầy đủ, nằm trong danh sách các khóa học đủ điều kiện của Học bổng Quốc tế La Trobe (LTIS). _ Ứng viên phải có thành tích WAM tổng thể từ 80% trở lên. _ Ứng viên phải bắt đầu học tại bất kỳ Cơ sở Victoria nào của Đại học La Trobe vào kỳ nhập học ngày 1 (tháng 11) năm 2022 của Mùa hè. _ Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh của Trường và tất cả các điều kiện khác được nêu trong Thư mời nhập học. _ Là người nhận học bổng, sinh viên nên sẵn sàng trở thành đại sứ sinh viên quốc tế cho Đại học La Trobe trong suốt quá trình học.
Tiêu chí xét học bổng
Đại học La Trobe sẽ lựa chọn các ứng viên dựa trên kết quả học tập, các hoạt động ngoại khóa và bất kỳ thành tích nổi bật nào khác của họ. Quyết định cuối cùng sẽ do Đại học La Trobe đưa ra.
Mô tả:
Học bổng giảm 50% học phí hàng năm cho sinh viên Quốc tế là công dân và cư trú của Việt Nam, những người sẽ theo học chương trình đại học hoặc sau đại học trong suốt thời gian của khóa học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!