6th & Hope Transfer Academic Scholarship

Giá trị: $16,000
School: Biola University
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
GPA đạt từ 3.00 – 3.49
Tiêu chí xét học bổng
Sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện sau đây: - Sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng này nếu họ đang chuyển 15 tín chỉ trở lên (dựa trên bảng điểm đại học). - Nếu học sinh đang chuyển từ 14 tín chỉ trở xuống, học sinh chỉ đủ điều kiện nhận Học bổng Học thuật Năm nhất dựa trên bảng điểm trung học và điểm ACT / SAT của học sinh. - Ghi danh liên tục, toàn thời gian sẽ nhận được số tiền học bổng toàn phần. Nếu bạn chọn đăng ký làm sinh viên bán thời gian, học bổng của bạn sẽ được chia theo tỷ lệ dựa trên tổng số tín chỉ của bạn (9–11 tín chỉ sẽ nhận được 75% học bổng và 6–8 tín chỉ sẽ nhận được 50% học bổng).
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!