Academic Excellence Scholarship

Giá trị: $15.000 cho chương trình 3 năm hoặc $20.000 cho chương trình 4 năm
Trường: Australian College of Physical Education (ACPE)
Hạn nộp hồ sơ: 05 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng ACPE Academic Excellence dành cho sinh viên mới được thành lập để công nhận thành tích học tập xuất sắc khi vào ACPE. Tính đủ điều kiện cho học bổng này được đánh giá dựa trên thành tích học tập và dựa trên điểm trung bình đạt được trong các kỳ thi HSC. Học bổng có tính cạnh tranh cao này không thể hoãn lại và chỉ dành cho sinh viên hoàn thành HSC của họ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!