Academic Scholarship

Giá trị: Lên đến 192,000,000 VND
Trường: Aspire Institute
Hạn nộp hồ sơ: 13 tháng 08, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Sau khi là sinh viên của ICMS Aspire, người nhận học bổng sẽ được yêu cầu đóng góp 8 giờ mỗi tuần tại một trong các bộ phận của ICMS Aspire và cũng cung cấp cho bộ phận tiếp thị ảnh, hồ sơ và sẵn sàng tham gia vào hoạt động tiếp thị, viết blog và các hoạt động đại học và hoạt động như một đại sứ cho đất nước của họ. - Ứng viên phải có Thư mời nhập học để đủ điều kiện.
Hồ sơ xin học bổng
- Chứng chỉ tiếng Anh - Thư mời học vô điều kiện từ Văn phòng Tuyển sinh Viện Aspire - Bài luận - GPA Trung học/ Kết quả học thử - Giải thưởng & Tài liệu tham khảo của trường (cá nhân và / hoặc công việc) - Ảnh - Ảnh chụp cận mặt (Ảnh chụp ở trường được chấp nhận) - Bản sao hộ chiếu
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!