Accommodation Award - International

Giá trị: £1,500
Trường: University of St Andrews
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên năm nhất tại trường - Sinh viên quốc tế có điều kiện tài chính khó khăn
Tiêu chí xét học bổng
Dựa trên nhu cầu hỗ trợ tài chính của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
- Báo cáo tài chính (về lịch sử nhu cầu sử dụng tài chính, về việc học bổng sẽ hỗ trợ việc học của ứng viên như thế nào...) - Thu nhập trong gia đình Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn thêm.
Mô tả:
Học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế một khoản chi phí cho nơi ở khi du học. Dù thuê nhà tư nhân hay ở tại trường, ứng viên đều có thể đăng ký học bổng này.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!