Achievement Grant

Giá trị: $9000
Trường: Tabor College of Higher Education
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
GPA của ACT giữa 60 và 84 điểm GPA từ 2.75 trở lên
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!