ACU International Student Scholarship

Giá trị: 50% học phí
Trường: Australian Cathholic University
Hạn nộp hồ sơ: 29 tháng 09, 2021
Tổng số xuất: 14
Điều kiện nộp học bổng
_ Là sinh viên quốc tế _ Đăng ký bất kỳ khóa học bằng cấp nào của ACU (không bao gồm các khóa học chuyển tiếp / Văn bằng / Chứng chỉ tốt nghiệp) _ Là sinh viên năm đầu tiên _ Thời lượng nghiên cứu bắt buộc: toàn thời gian Bạn phải có thư mời nhập học vào chương trình đại học hoặc sau đại học tại ACU, bắt đầu vào Học kỳ 1 năm 2022 _ Bạn phải đạt kết quả ít nhất 80% (tương đương với điểm trung bình 5,8 trên thang điểm ACU 7) trong nghiên cứu trước đó đã hoàn thành trong vòng hai năm qua (ứng viên đại học) hoặc bốn năm (ứng viên sau đại học) _ Bạn phải đăng ký một chương trình ACU có cấp độ học bằng hoặc cao hơn so với các bằng cấp hiện có Bạn không được nhận bất kỳ học bổng hoặc giải thưởng nào khác của ACU _ Bạn không được tham dự ACU với tư cách là sinh viên trao đổi
Mô tả:
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế của Đại học Công giáo Úc dành cho sinh viên quốc tế bậc đại học và sau đại học đã chứng minh được thành tích học tập xuất sắc trong các nghiên cứu trước đây.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!