Adolph Spivakovsky Scholarship for Composition of Music

Giá trị: Khoảng $3,500
Trường: Victorian College of Arts
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 08, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Hoàn thành năm đầu về BMus, UG hoặc PG (IC hoặc cổ điển)
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!