Advanced Diploma of Civil Construction Design

Giá trị: $2,000
Trường: Stott's College
Hạn nộp hồ sơ: 29 tháng 11, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên phải gửi lại giấy chấp nhận sinh viên đã ký và thanh toán khoản tiền đặt cọc ban đầu vào hoặc trước ngày 30/11/2020. Học bổng $ 2.000 sẽ được áp dụng cho học phí của khóa học trong suốt thời gian của khóa học. Khoản tiền đặt cọc ban đầu bao gồm phí ghi danh $ 200, phí tài liệu $ 400 và học phí $ 2.000. Acknowledge Education có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ học bổng này.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!