Advancement Scholarship

Giá trị: 5.000 AUD
School: Southern Cross University, Melbourne
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2023
Điều kiện nộp học bổng
- GPA từ 3.0 trở lên, IELTS 6.0 - Là sinh viên quốc tế được nhận offer của trường - Hoàn thành chương trình học tại trường - Bậc đại học: tốt nghiệp lớp 12, IELTS 6.0 min 5,5 - Bậc sau đại học: Tốt nghiệp đại học tại, IELTS 6.5
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!