Allcock Memorial Scholarship

Giá trị: $500
Trường: Saskatchewan Polytechnic
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Tổng số xuất: 1
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên năm 2 tại Saskatchewan Polytechnic - Sinh viên chương trình Health Information Management - Sinh viên toàn thời gian
Tiêu chí xét học bổng
Học bổng dựa vào thành tích học tập của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn thêm.
Mô tả:
Học bổng dành cho sinh viên năm 2 đang theo học tại Saskatchewan Polytechnic.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!