Allianz Care Scholarship

Giá trị: $ 7500
Trường: Australian Cathholic University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Tổng số xuất: 2
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng này dành cho những sinh viên đáp ứng tất cả các tiêu chí sau: _ Là sinh viên quốc tế _ Sinh viên đăng ký bất kỳ bằng ACU đại học hoặc sau đại học nào _ Thời gian học: toàn thời gian _ Tình trạng học bổng: học bổng toàn phần vô điều kiện được giữ vào ngày đóng đơn xin học bổng _ Giữ chính sách OSHC về thời hạn thị thực của Allianz Care
Mô tả:
Học bổng ACU Allianz Care cung cấp học bổng một phần học phí cho một sinh viên đại học và một sinh viên quốc tế thành công sau đại học đang theo học tại ACU.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!