Alma Joyce Memorial Scholarship

Giá trị: 1.000 CAD
Trường: St. Thomas University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 09, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Ứng viên phải là sinh viên đầu vào Ứng viên phải đăng ký các khóa học toàn thời gian Ứng viên phải tốt nghiệp chương trình trung học New Brunswick Thí sinh phải có điểm trung bình xét tuyển đạt 80%.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!