Alumni Association Boulder Chapter Scholarship

Giá trị: $4,000.00
Trường: University of Colorado Boulder
Hạn nộp hồ sơ: 25 tháng 03, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng Boulder Chapter của Hiệp hội Cựu sinh viên dành cho sinh viên năm nhất mới nhập học với điểm trung bình tối thiểu 3,5 . Học sinh phải học trung học ở Khu Học Chánh Thung lũng Boulder.
Tiêu chí xét học bổng
Ưu tiên sinh viên có nhu cầu về tài chính. Các ứng viên lọt vào vòng chung kết sẽ được thông báo vào đầu tháng 4 và phải có mặt để phỏng vấn qua video với ủy ban học bổng từ ngày 4 đến 11 tháng 4.
Mô tả:
*Câu hỏi bổ sung Trở thành thành viên của cựu sinh viên suốt đời là một khoản đầu tư lâu dài vào CU, một khoản đầu tư bắt đầu trước khi nhập học, xây dựng trong những năm đại học, phát triển mạnh mẽ sau khi tốt nghiệp và tiếp tục cho đến khi nghỉ hưu. Xây dựng và tiếp nối di sản của CU Spirit là một phần quan trọng trong gia đình Forever Buffs. Bạn sẽ tiếp tục di sản của gia đình Forever Buffs như thế nào? (Giới hạn 500 từ)
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!