Alumni scholarship

Giá trị: 10% học phí
Trường: University of Wollongong
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
_ Là cựu sinh viên UOW (đã hoàn thành bằng cử nhân của bạn tại bất kỳ cơ sở nào của UOW, cơ sở ở nước ngoài hoặc địa điểm giảng dạy) _ Đang bắt đầu chương trình học sau đại học có trả phí hoàn toàn tại UOW vào năm 2021 _ Duy trì điểm trung bình tín chỉ (65+) trong suốt khóa học của bạn
Mô tả:
Đạt được các kỹ năng và trình độ cần thiết để vượt lên. Nếu bạn đang suy nghĩ về việc nâng cao trình độ chuyên môn của mình, được thăng chức hoặc thay đổi nghề nghiệp, chương trình học sau đại học tại UOW có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Học bổng Cựu sinh viên Đại học Wollongong là học bổng miễn 10% học phí từ UOW. Nó dành cho sinh viên quốc tế và trong nước đang theo học tại Đại học Wollongong vào năm 2021. Không có thời gian nào tốt hơn để khám phá các cơ hội mới và tìm lợi thế của bạn trong thị trường việc làm toàn cầu.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!