Ambassador Premier Scholarship

Giá trị: 75%
Trường: Florida International University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Học sinh có điểm trung bình 4.0 và điểm SAT / ACT 1280 là 27 đủ điều kiện. Bao trả 75% học phí và lệ phí cộng với tiền mua sách.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!