AnBryce Scholarship Program

Giá trị: 100% học phí
Trường: New York University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên đăng ký đầu vào NYU School of Law cùng thời điểm với đăng ký học bổng - Hoàn thành JD Application - Thí sinh vượt qua vòng đơn sẽ tiến vào vòng phỏng vấn
Tiêu chí xét học bổng
Dựa vào thành tích của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
- Bài luận (500-750 chữ) - JD Application Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn
Mô tả:
Chương trình Học bổng AnBryce cung cấp tài trợ và hỗ trợ toàn bộ học phí cho các sinh viên Luật NYU mới nhập học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!