Angeles Arrien Scholarships

Giá trị: $2500
Trường: California Institute of Integral Studies
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2129
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên trong Chương trình Nhân học và Thay đổi Xã hội được ưu tiên trao học bổng này. - Ưu tiên những sinh viên mới thể hiện cam kết làm việc trong các lĩnh vực Bảo tồn Di sản Văn hóa, Cầu nối Đa văn hóa và Nỗ lực Hợp tác, Hỗ trợ Người cao tuổi và Hỗ trợ Thanh niên
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!