Anniversary scholarship

Giá trị: ~ 41.297.108 VNĐ
Trường: Griffith College
Hạn nộp hồ sơ: 04 tháng 05, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng Kỷ niệm dành cho tất cả sinh viên quốc tế bắt đầu theo học tại Griffith College vào học kỳ 1 năm 2022 - không cần nộp đơn. Để đủ điều kiện, học sinh chỉ cần đăng ký vào học kỳ 1.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!