ANU College of Arts & Social Sciences Honours Scholarship

Giá trị: $5,000 AUD cho 1 năm học toàn thời gian
School: Australian National University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 10, 2021
Tổng số xuất: 10
Điều kiện nộp học bổng
Giải thưởng được trao hàng năm cho sinh viên ANU tương lai hoặc hiện tại đang theo học chương trình Danh dự toàn thời gian do Trường cung cấp hoặc nhận được lời đề nghị nhập học vào chương trình Danh dự toàn thời gian do Trường cung cấp.
Tiêu chí xét học bổng
Cơ sở lựa chọn dựa trên thành tích học tập
Mô tả:
Mỗi năm, Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học Xã hội có thể cung cấp tối đa 10 Học bổng Danh dự của Trường Nghệ thuật và Khoa học Xã hội với mục đích tuyển dụng những sinh viên có năng lực cao vào các chương trình Danh dự của Trường.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!