ANU College of Business & Economics International Merit Scholarship for Foundation Studies

Giá trị: 50% học phí
Trường: Australian National University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Là Sinh viên Quốc tế được định nghĩa theo các điều khoản của Đạo luật Dịch vụ Giáo dục cho Sinh viên Nước ngoài năm 2000. - Người phụ thuộc của nhân viên các cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự cũng đủ điều kiện; - Đã đăng ký nhập học vào Trường trên cơ sở hoàn thành tốt chương trình Dự bị đại học tại nhà cung cấp liên kết của ANU. Sinh viên tốt nghiệp của cả hai chương trình Nghiên cứu Dự bị Tiêu chuẩn và Mở rộng đều đủ điều kiện để xem xét; - Đã nhận được đề nghị nhập học vào một chương trình cấp bằng đại học đơn hoặc kép do trường Cao đẳng cung cấp sẽ bắt đầu trong thời gian giảng dạy mà ứng viên được cấp Học bổng này.
Mô tả:
Mỗi năm, Trường Cao đẳng Kinh doanh và Kinh tế ANU có thể trao tối đa hai suất học bổng 50% học phí cho sinh viên quốc tế ("học giả") đăng ký nhập học chương trình đại học do Trường cung cấp lần đầu tiên, sau khi hoàn thành thành công của chương trình Nghiên cứu Dự bị tại nhà cung cấp liên kết ANU. Học bổng sẽ có tính cạnh tranh cao và được trao tự động cho ứng viên đã đạt được thành tích rất cao trong Chương trình Nghiên cứu Dự bị.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!