ANU College of Engineering & Computer Science International University Partnerships Award

Giá trị: $5,000 AUD một năm
Trường: Australian National University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 06, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Là Sinh viên Quốc tế theo định nghĩa theo các điều khoản của Đạo luật Dịch vụ Giáo dục cho Sinh viên Nước ngoài năm 2000. Người phụ thuộc của nhân viên cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự cũng đủ điều kiện. - Đang thực hiện các nghiên cứu đại học hoặc sau đại học thích hợp tại một viện có thỏa thuận hợp tác với trường Cao đẳng - Đã nhận được thư mời nhập học vào một chương trình do trường cung cấp. - Sẽ bắt đầu một chương trình trong trường Cao đẳng lần đầu tiên.
Mô tả:
Học bổng này được cung cấp bởi Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Khoa học Máy tính ANU dành cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật và khoa học máy tính
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!