ANU Global Diversity Scholarship

Giá trị: $18,750 AUD/năm
Trường: Australian National University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Tổng số xuất: 100
Điều kiện nộp học bổng
- Được định nghĩa là một sinh viên ở nước ngoài theo các điều khoản của Đạo luật Dịch vụ Giáo dục cho Sinh viên Nước ngoài năm 2000 và không có thị thực 995; - Là công dân của một trong những quốc gia được liệt kê trên trang web này trong Khu vực Nguồn Đa dạng được Nhắm mục tiêu của ANU (xem thêm thông tin ở cuối trang này); và - Đã nhận được thư mời nhập học vào chương trình liên thông tại ANU College và thư mời vào chương trình tiếp theo tại ANU. Xem thêm: https://www.anu.edu.au/study/scholarships/find-a-scholarship/anu-global-diversity-scholarship
Mô tả:
Mỗi năm Đại học Quốc gia Úc có thể trao tới 100 giải thưởng được gọi là Học bổng Đa dạng Toàn cầu ANU để thu hút sinh viên từ các khu vực khác nhau trên thế giới theo học tại ANU.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!