Archbishop O'Neill Memorial Scholarship

Giá trị: $1.000
Trường: Campion College
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 03, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng này được trao cho sinh viên Cao đẳng Campion nhập học kỳ đầu tiên của chương trình học đại học và dựa trên điểm trung bình có điều kiện sớm ở trường trung học của học sinh. Người nhận học bổng này phải là sinh viên toàn thời gian trong học kỳ mùa Thu sắp tới. Học bổng dành cho sinh viên năm nhất, toàn thời gian sẽ tự động được trao và không cần nộp đơn.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!