Arleigh Esch Memorial Award

Giá trị: $500
Trường: Saskatchewan Polytechnic
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Tổng số xuất: 1
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên năm 2, học kỳ 3 tại Saskatchewan Polytechnic - Sinh viên chương trình Electrical Engineering Technology - Sinh viên tham gia chương trình học toàn thời gian
Tiêu chí xét học bổng
Dựa trên thành tích học tập và nhu cầu hỗ trợ tài chính của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn thêm.
Mô tả:
Học bổng dành cho sinh viên năm 2 tại Saskatchewan Polytechnic.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!