Arthur Holly Compton Fellowship Program

Giá trị: Lên đến 100% học phí + $1,000
Trường: Washington University in St Louis
Hạn nộp hồ sơ: 04 tháng 01, 2022
Tổng số xuất: 4
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên đăng ký vào ngành Khoa học vật lý và toán học tại trường
Tiêu chí xét học bổng
Dựa trên thành tích học tập của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
Sinh viên được tự động xem xét cho học bổng khi nộp đơn vào trường
Mô tả:
Học bổng dành cho cách sinh viên có thành tích học tập xuất sắc tại College of Arts & Sciences. Tuy nhiên, chỉ có sinh viên ngành Khoa học vật lý và Toán học có cơ hội nhận học bổng này.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!