Arts and Technology Scholarship

Giá trị: 5000-20000$
Trường: Cambrian College
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 09, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Tự động xét duyệt dựa trên hồ sơ học sinh - Sinh viên nộp hồ sơ xin học bổng trên website trường
Mô tả:
- Có nhiều học bổng khác nhau của College dành cho sinh viên quốc tế. - Ngoài học bổng dành cho trường đại học, còn có nhiều tổ chức khác bao gồm quỹ, quỹ tín thác, công ty và trợ cấp quốc tế mới nhất.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!