ASEAN Excellence Scholarship

Giá trị: Học bổng này có giá trị là AU$10,000 cho mỗi năm học. Dựa vào thời lượng chương trình học, học sinh có thể sẽ nhận học bổng lên đến AU$50,000.
Trường: University of Newcastle College of International Education
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Là công dân Vietnam. Áp dụng cho các chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ. Áp dụng cho các sinh viên học các chương trình pathway từ trường College of International Education và các sinh viên học chương trình tiếng Anh (ELICOS).
Tiêu chí xét học bổng
Học bổng này được xét tự động khi học sinh nộp hồ sơ. Đạt thành tích học tập trước đó tương đương ATAR ≥ 75 đối với chương trình cử nhân; GPA ≥ 5.25/7.0 đối với chương trình thạc sĩ.
Mô tả:
Là công dân Vietnam. Áp dụng cho các chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ. Áp dụng cho các sinh viên học các chương trình pathway từ trường College of International Education và các sinh viên học chương trình tiếng Anh (ELICOS).
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!