Asia & Greater China Business & Health Merit Scholarship

Giá trị: Lên đến 20% học phí
Trường: Torrens University Australia
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên nộp hồ sơ xin học bổng trên website trường Để đủ điều kiện: _ Bạn phải là một sinh viên quốc tế sẽ học tập tại Úc bằng giấy phép du học. _Bạn phải đăng ký vào một chương trình đại học tại Đại học Torrens cho kỳ nhập học năm 2022. _Bạn phải nhập học Đại học Torrens từ một trường trung học, cao đẳng hoặc đại học khác được công nhận. _Bạn phải đáp ứng các yêu cầu nhập học của Đại học Torrens, bao gồm các yêu cầu chung và yêu cầu cụ thể về bằng cấp và Tiêu chuẩn Nhập học Ngôn ngữ Anh. _Bạn phải chứng minh thành tích học tập vượt trội (“Tiêu chuẩn trung bình hoặc tương đương). _ Học bổng khu vực được cung cấp dựa trên hộ chiếu của sinh viên quốc tế mới. Sinh viên đại học cần hiển thị điểm trung bình tín chỉ từ trường trung học và sinh viên sau đại học cần hiển thị điểm trung bình tín chỉ trong một bằng cấp trước đó. Sinh viên quốc tế bậc đại học và sau đại học phải duy trì khối lượng học tập toàn thời gian, 1 EFTSL trong thời gian nghiên cứu 12 tháng, để duy trì học bổng của họ. Học bổng chỉ áp dụng cho học phí và các môn học thử đầu tiên. Toàn bộ giá được tính cho các đối tượng học lại nếu trước đó không thành công. Học bổng có thể không đủ điều kiện cho bất kỳ thay đổi khóa học nào trong suốt thời gian học.
Mô tả:
Nếu bạn đến từ Châu Á hoặc Trung Quốc và đang có kế hoạch kết hợp một khóa học tiếng Anh với một trong các bằng cấp Kinh doanh hoặc Y tế của chúng tôi, bạn có cơ hội đăng ký học bổng khu vực này. Nó sẽ bao gồm 20% tổng học phí khóa học của bạn.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!