Auen Foundation Scholarships

Giá trị: $ 2.500
Trường: California Institute of Integral Studies
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2129
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng sẽ được cung cấp cho các sinh viên Y tế Tâm thần Cộng đồng năm thứ hai và thứ ba cam kết thực hiện hai học kỳ phục vụ cộng đồng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!